Maďarský trh Som prekladateľka a mojou misiou je pomáhať klientom rásť pomocou prekladov, ktorým môžu dôverovať.

Presaďte sa na maďarskom trhu
pomocou prekladov, ktorým môžete dôverovať

Dobrý deň,

ChceTE sa presadiť na maďarskom trhu A POTREBUJETE PREKLAD ALEBO TLMOČENIE DO MAĎARSKÉHO JAZYKA?

Volám sa Melinda Marcziová a som prekladateľka z a do maďarčiny. Som členka Slovenskej asociácie prekladateľov a tlmočníkov, ktorá združuje profesionálnych prekladateľov a tlmočníkov na Slovensku.

Rada vám pomôžem.

Mojím materinským jazykom je maďarčina

Vyrastala som v blízkosti maďarských hraníc. Vyštudovala som Medzinárodný obchod na Ekonomickej univerzite v Bratislave a získala som jedinečnú cenu Nadácie Merkúr za mimoriadne študijné výsledky a tvorivý prístup pri spracovaní diplomovej práce. Absolvovala som štátnu jazykovú skúšku z maďarského jazyka a 2,5 roka som žila v hlavnom meste Maďarska – v Budapešti.

Prekladom sa venujem v podstate od detstva. Profesionálne som svojim klientom k dispozícii od roku 2013 a odvtedy som preložila tisíce strán: stovky zmlúv, úradných rozhodnutí, textov na webové stránky, tucty produktových katalógov, rôzne odborné texty (z oblasti farmácie, histórie, stavebníctva, cestovného ruchu a kultúry), 3 odborné knihy (z oblasti marketingu a histórie), 4 pracovné zošity pre žiakov základných škôl a mnoho iných materiálov.
PREKLADÁm:
  • zmluvy a VOP;
  • úradné rozhodnutia a výpisy z OR;
  • texty na webové stránky;
  • texty do produktových katalógov;
  • odborné texty;
  • odborné knihy a iné.

Jednoduchý preklad

Potrebujete preklad len pre informáciu? Rada vám pomôžem jednoduchým prekladom,
a to aj v expresne rýchlom čase.

Preklad s korektúrou

Potrebujete preklad na verejnú propagáciu?  Skontrolovaný preklad ušetrí čitateľov
od prípadných gramatických chýb či štylistických nezrovnalostí.

Úradný preklad

Potrebujete čo najrýchlejšie odovzdať preklad svojich dokumentov úradu
alebo polícii? Rada pre vás zaobstarám úradne overený (súdny) preklad.

TLMOČENIE

Čaká vás obchodné rokovanie, organizujete školenie alebo konferenciu? Kontaktujte ma pre následné alebo súbežné (kabínkové) tlmočenie do maďarského jazyka.

KOREKTÚRY

Zabezpečujem významovú kontrolu textu, jazykovú (štylistickú a gramatickú) korektúru od korektora z Maďarska, kontrolu pred tlačou alebo publikovaním či kontrolu odborných výrazov profesionálom z praxe.

PREKLAD KNIHY

Pri preklade knihy alebo iných publikácií odporúčam samotný preklad do maďarčiny doplniť viacstupňovou kontrolou, ktorá zaistí bezchybný, prirodzený a ľahko čitateľný text.

HODNOTENIA OD klientov

NAOZAJ VEĽMI DOBRÁ ODOZVA

Mgr. Linda Škriniarová, AQUA trade Slovakia s.r.o.

„Váš preklad mal naozaj veľmi dobrú odozvu, že bol veľmi dobre preložený.“

vynikajúci preklad

Dr. Peter Paulický, CSc., Caminus 2010 s.r.o.  

Ďakujem za vynikajúci preklad, ktorý spĺňa moje požiadavky.“ 
 
DOSTALI TO, ČO CHCÚ – DOKONALÚ SLUŽBU

Sylvia Boráros, KAMEA-DS, s.r.o.

„Sme spokojní s vašou prácou, pretože je kvalitná. Ani rýchlosť, ani zaslanie prekladu poštou vám nerobí problém. Jedným slovom, usilovne pracujete na tom, aby vaši klienti dostali to, čo chcú – dokonalú službu.“

PRESNÝ PREKLAD DO MATERINSKÉHO JAZYKA ZÁKAZNÍKA

Ing. Dušan Baranec, Normex s.r.o.

„Ďakujem Melinde za poskytovanie rýchlej a presnej služby prekladov
do maďarského jazyka. Presný preklad do materinského jazyka zákazníka je veľmi dôležitý aspekt a vytvára profesionálny imidž.“

tlmOČÍ PRESNE A VECNE

Tibor Sulyok, ESTÉ - Credit Side Kft.

„Melinda je nápomocná, tlmočí presne a vecne. Obzvlášť sa mi páčilo, že sa dôkladne pripravila na tlmočenie, keďže išlo o tepelné čerpadlá.“

RÝCHLE, DôVTIPNÉ TLMOČENIE

Attila László, Country Manager, QUANTIS

„Rýchle, dôvtipné tlmočenie, Melinda sa rýchlo vynájde v nepredvídaných situáciách, je pozitívne naladená, pokorná voči profesii i klientovi, presná, spoľahlivá...“

 
JE PRVÁ, KTO PREVZAL PLNÚ ZODPOVEDNOSŤ

László Dévényi, MLM Akadémia, Maďarsko

„Melinde patrí veľká vďaka za jej vysoko zodpovednú a obetavú prácu! Vynaložila úsilie na to, aby skutočne porozumela mojim myšlienkam a aby ich preložila tak, že im čitateľ naozaj dokonale porozumie. Počas dvoch desaťročí mojej kariéry je prvá, kto prevzal plnú zodpovednosť za svoju prácu. Veľmi, veľmi jej ďakujem!“

POSIELA SVOJE PREKLADY AJ NA KOREKTÚRU

Bernadett Dobos

„Rada by som si posvietila na jednu z mojich najobľúbenejších obchodných partnerov. Je totiž veľmi zriedkavé, ak sa niekto snaží o takú úroveň profesionality ako ona. Neuspokojuje sa so svojím prekladom materiálov na vysokej úrovni, ale aby dosiahla čo najvyššiu úroveň profesionality posiela svoje preklady aj na korektúru. Melinda, je radosť s vami spolupracovať!“

Neváhajte ma kontaktovať.

Blogové príspevky o témach, na ktoré sa ma záujemcovia pýtajú.

KONTAKTY

Bridge Intelligent Translations s.r.o.

Mesačná 15, 821 02 Bratislava

Slovensko

E-mail
Telefón

Partneri - právne služby: 4JUSTICE advokátska kancelária, s.r.o., www.4justice.sk,
účtovnícke služby: SINERSA s.r.o., www.sinersa.sk,
Faktúry online: www.faktury-online.com