Maďarský trh Som prekladateľka a mojou misiou je pomáhať klientom rásť pomocou prekladov, ktorým môžu dôverovať.

Presaďte sa na maďarskom trhu
pomocou prekladov, ktorým môžete dôverovať

Dobrý deň,

ChceTE sa presadiť na maďarskom trhu A POTREBUJETE PREKLAD DO MAĎARSKÉHO JAZYKA?

Volám sa Melinda Marcziová a som prekladateľka z a do maďarčiny.
Som členkou Slovenskej asociácie prekladateľov a tlmočníkov, ktorá združuje profesionálnych prekladateľov a tlmočníkov na Slovensku.
Rada vám pomôžem.

Mojím materinským jazykom je maďarčina

Vyrastala som v blízkosti maďarských hraníc. Vyštudovala som Medzinárodný obchod na Ekonomickej univerzite v Bratislave a absolvovala som štátnu jazykovú skúšku z maďarského jazyka. 2,5 roka som žila v hlavnom meste Maďarska – v Budapešti.
Prekladom sa venujem v podstate od detstva. Profesionálne som svojim klientom k dispozícii už viac ako 9 rokov a počas tohto obdobia som preložila tisíce strán: stovky zmlúv, úradných rozhodnutí, textov na webové stránky, tucty produktových katalógov, rôzne odborné texty (z oblasti medicíny, histórie, stavebníctva, cestovného ruchu a kultúry), 3 odborné knihy (z oblasti marketingu, všeobecnej medicíny a výživy) a mnoho iných materiálov.
PREKLADÁm:
  • zmluvy, VOP,
  • úradné rozhodnutia, výpisy z OR,
  • texty na webové stránky,
  • texty do produktových katalógov,
  • odborné texty,
  • odborné knihy a iné.

Jednoduchý preklad

Potrebujete preklad len pre informáciu? Rada vám pomôžem jednoduchým prekladom,
a to aj v expresne rýchlom čase.

Preklad s korektúrou

Potrebujete preklad na verejnú propagáciu?  Skontrolovaný preklad ušetrí čitateľov
od prípadných gramatických chýb či štylistických nezrovnalostí.

Úradný preklad

Potrebujete čo najrýchlejšie odovzdať preklad svojich dokumentov úradu
alebo polícii? Rada pre vás zaobstarám úradne overený (súdny) preklad.

TLMOČENIE

Čaká vás obchodné rokovanie, organizujete školenie alebo konferenciu? Rada pre vás zaobstarám následné alebo súbežné (kabínkové) tlmočenie do maďarského jazyka.

KOREKTÚRY

Zabezpečujem významovú kontrolu textu, jazykovú (štylistickú a gramatickú) korektúru od korektora z Maďarska, kontrolu pred tlačou alebo publikovaním či kontrolu odborných výrazov profesionálom z praxe.

PREKLAD KNIHY

Pri preklade knihy alebo iných publikácií odporúčam samotný preklad do maďarčiny doplniť viacstupňovou kontrolou, ktorá zaistí bezchybný, prirodzený a ľahko čitateľný text.

HODNOTENIA OD klientov

NAOZAJ VEĽMI DOBRÁ ODOZVA

Mgr. Linda Škriniarová, AQUA trade Slovakia s.r.o.

„Váš preklad mal naozaj veľmi dobrú odozvu, že bol veľmi dobre preložený.“

vynikajúci preklad

Dr. Peter Paulický, CSc., Caminus 2010 s.r.o.  

Ďakujem za vynikajúci preklad, ktorý spĺňa moje požiadavky.“ 
 
JE PRVÁ, KTO PREVZAL PLNÚ ZODPOVEDNOSŤ

László Dévényi, MLM Akadémia, Maďarsko

„Melinde patrí veľká vďaka za jej vysoko zodpovednú a obetavú prácu!
Pri preklade mojej knihy bolo pre mňa veľmi dôležité, aby bol preklad s ňou obsahovo zhodný a aby vyjadril presne tie myšlienky, ktoré chcem čitateľovi odovzdať. Vynaložila úsilie na to, aby skutočne porozumela mojim myšlienkam
a aby ich preložila tak, že im čitateľ naozaj dokonale porozumie. Radosť bola
s ňou spolupracovať. Počas dvoch desaťročí mojej kariéry 
je prvá, kto prevzal plnú zodpovednosť za svoju prácu. Veľmi, veľmi jej ďakujem!“

PRESNÝ PREKLAD DO MATERINSKÉHO JAZYKA ZÁKAZNÍKA

Ing. Dušan Baranec, Normex s.r.o.

„Ďakujem Melinde za poskytovanie rýchlej a presnej služby prekladov
do maďarského jazyka. Pomohla mi uvedomiť si, že presný preklad
do materinského jazyka zákazníka je veľmi dôležitý aspekt v každej podnikateľskej aktivite a vytvára profesionálny imidž.“

V prípade potreby ma neváhajte kontaktovať.

Blogové príspevky o témach, na ktoré sa ma záujemcovia pýtajú.

KONTAKTY

Bridge Intelligent Translations s.r.o.

Mesačná 15, 821 02 Bratislava

Slovensko

E-mail
Telefón

Partneri - právne služby: 4JUSTICE advokátska kancelária, s.r.o., www.4justice.sk,
účtovnícke služby: SINERSA s.r.o., www.sinersa.sk,
Faktúry online: www.faktury-online.com