Aká je cena za preklad...? 4. časť

4. časť: Osobitné faktory cenotvorby (ktoré sa môžu týkať aj vás)

 calculator-and-an-lit-up-light-bulb-on-a-wooden-board-save-energy-by-provider-change-conceptjpg

Okrem základných faktorov cenotvorby, ako sú: rozsah textu, rýchlosť vyhotovenia, úradný alebo neúradný preklad (pre bližšie informácie kliknite na text), vplývajú na cenu prekladu aj ďalšie faktory. 

Cenu môžu znižovať napríklad: množstevné zľavy, zľava pri preklade dokumentu súčasne do viacerých jazykov, vernostné zľavy a pod. 

Na druhej strane, cenu prekladu zvyšujú tieto faktory:

a) ak má text zaslaný na preklad horšiu kvalitu (rukou písaný nečitateľný text, neostrá fotka, neúplný sken a iné) a prekladateľ ho lúšti ako tajničku,

b) ak jazyk textu nepoužíva latinku, ale cyriliku (ruština, bieloruština, rusínčina, ukrajinčina, srbčina, bulharčina, macedónčina, moldavčina, čiernohorčina, či gréčtina, gruzínština a iné),

c) ak sa prekladá z cudzieho do cudzieho jazyka,

d) ak preklad vyhotovuje rodený hovoriaci z príslušnej európskej krajiny,

e) ak preklad vyhotovuje rodený hovoriaci z príslušnej mimoeurópskej krajiny,

f) ak text prekladá odborník z praxe (lekár, právnik, architekt, účtovník, historik atď.),

g) a iné.

Rada č. 1: Na základe spätnej väzby od klientov sa oplatí zainvestovať do prekladu rodeným hovoriacim prekladateľom.

Okrem uvedených osobitných faktorov je potrebné spomenúť aj cenu za preklad, ktorý potrebujete nielen pre informáciu, ale na verejnú propagáciu.

Rada č. 2: Prekladu určenému pre široké publikum sa oplatí zoširoka venovať. Ak zverejňovaný text prejde korektúrou, a ideálne nielen jednou, získate bezchybný, veľmi prirodzený a ľahko čitateľný text, ktorý je dôveryhodnejší a na ktorý čitatelia reagujú ochotnejšie.

V ďalšom článku si preto posvietime na tému korektúr.

Verím, že vám tento blog pomôže lepšie sa orientovať v oblasti prekladov.

So srdečným pozdravom
Ing. Melinda Marcziová
prekladateľka z/do maďarčiny
T: 00421-907-330-356

Zverejnené: 17.8.2022